logo

Bekijk alle vacatures

Technische Account Manager

Brussel, Brussel
V-it is momenteel op zoek naar een Technische Account Manager.
 
 
OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT
Als Technisch Accountmanager zal je fungeren als strategische brugfunctie tussen de verschillende partijen die betrokken zijn in het realiseren van onze dienstverlening naar de gebruikers (onboarding van VO-entiteiten), en nauwe contacten onderhouden met de verschillende teams binnen de organisatie en onze partners-dienstverleners en er over waken dat de geleverde diensten voldoen aan de vereisten en verwachtingen van de klanten. In deze functie werk je op autonome basis maar ook in teamverband met de andere functies die actief zijn in het kader van de betreffende diensten voor onze strategische - en key accounts. Je werkt proactief en customer-centric, en bepaalt zelf de nodige stappen en initiatieven die hiervoor nodig zijn. Je volgt autonoom de klantendossiers op waarvoor je instaat en overlegt waar nodig met de klantenbeheerders en de ICT-productteams om samen tot een succes te komen. Je hebt een representatieve functie en draagt bij tot een adequate externe vertegenwoordiging en goede contacten met belangrijke actoren en key accounts. Op die manier verzekeren we een goede informatie-uitwisseling, en versterken we het professionele imago. Daarom bouw je ook functionele netwerken op die werkzaam zijn binnen het bereik van ICT en digitalisering, en vertegenwoordig je de afdeling in klantenfora, adviesraden, werkgroepen, klantenevents etc.

Het takenpakket bestaat hoofdzakelijk uit volgende activiteiten:

- analyseren van de behoeften van de klantorganisaties en begrijpen vanuit de perspectieven van de (business van de) klant, teneinde een correct beeld te krijgen van hun noden,businessuitdagingen en de daaruit voortvloeiende opportuniteiten
- analyseren welke actoren bij de klant, het agentschap, dienstverleners en daarbuiten moeten worden betrokken bij het uitwerken van oplossingen om tegemoet te komen aan de vraag
- leiden van pre-sales activiteiten, i.s.m. dienstenleveranciers, teneinde het marktaandeel en de relevantie van onze organisatie vergroten ten behoeve van de klanten
- inzicht krijgen in en het mee vorm geven aan de veranderende businessbehoeften van de klanten, teneinde eraan tegemoet te kunnen komen
- opvolgen van de aansluiting of transitie van nieuwe klanten en van eventuele problemen en hun resolutietijd
- proactief meedenken over mogelijke verbeteringen (zowel op technisch vlak als op het vlak van processen, communicatie en ondersteunende tools)
- garant staan voor de delivery van succesvolle verbeteringsinitiatieven m.b.t. dienstverlening
- mee vorm geven en verbeteren van de ICT-regieorganisatie m.b.t strategy-to-portfolio (IT4IT) en service strategy (ITIL 4)
- synergiën en afhankelijkheden in vragen en behoeften zoeken van klanten en nagaan hoe deze behoeften kunnen worden vertaald in de implementatie van nieuwe generieke oplossingen.
- Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering of bedrijfseconomische achtergrond, of gelijkwaardig door ervaring;
- Communicatievaardigheden en ervaring met teamwork en projectgericht werken.
- Kennis van bedrijfsprocessen in het algemeen.
- Minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring in algemene bedrijfsvoering met toepassing op ICT gebied.
- Sterk communicatie- en analysegericht.
- Sterk abstractievermogen
- Kunnen denken en werken vanuit de business op strategisch niveau
- Door een gedegen analyse en financiële onderbouwing, de technologische oplossingen kunnen bepalen voor de business-uitdagingen waarmee de klant wordt geconfronteerd..
- Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.
- Kennis MS Office Pakketten
- Kennis van de verschillende Project Management facetten (kosten, timing, coördinatie, planning, schattingen)
- Grondige Kennis van Business Engineering; kunnen voorstellen van business oplossingen die een goed samenspel zijn tussen Business en Technology kennis
- Klanten kunnen adviseren en begeleiden bij strategie-, organisatie- en IT-vraagstukken
- Visie op de (technologische)ontwikkelingen binnen hun vakgebied kunnen geven aan klanten, goed kunnen omgaan met een vastgesteld business target
Technische context
In deze functie werk je op autonome basis maar ook in teamverband met de andere functies die actief zijn in het kader van de betreffende diensten voor onze strategische - en key accounts. Je zal bv. samenwerken met andere teamleden binnen de organisatie die mee het succes van de diensten bepalen, o.a. ICT-productmanagers, ICT-architecten, ICT-security programmamanagers, relatiebeheerders, communicatiemedewerkers enz.
Je werkt proactief en customer-centric, en bepaalt zelf de nodige stappen en initiatieven die hiervoor nodig zijn. Je volgt autonoom de klanten op waarvoor je instaat en overlegt waar nodig met de klantenbeheerders en de ICT-productteams om samen tot een succes te komen. Je hebt een representatieve functie en draagt bij tot een adequate externe vertegenwoordiging en goede contacten met belangrijke actoren en key accounts. Op die manier verzekeren we een goede informatie-uitwisseling, en versterken we het professionele imago. Daarom bouw je ook functionele netwerken op die werkzaam zijn binnen het bereik van ICT en digitalisering, en vertegenwoordig je de afdeling in klantenfora, adviesraden, werkgroepen, klantenevents etc.
Business context

Als Technisch Accountmanager kom je terecht in de afdeling ICT diensten binnen het team Strategie en ondersteuning. Strategie en Ondersteuning van de afdeling ICT diensten staat in voor een aantal transversale processen binnen de afdeling. Deze processen hebben betrekking op organisatieontwikkeling, portfolio management, ICT-architectuur, informatieveiligheid en technical account management.
Deze vacature beoogt de versterking van het technisch accountmanagement. Het technisch accountmanagement ondersteunt en begeleidt de (potentiële) klanten  bij de invulling van hun behoeften. Deze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen : beantwoorden van vragen naar informatie of het helpen van de klant bij het opmaken van een business case, het begeleiden van de gebruikers (in samenwerking van de product manager) bij het gebruik van een specifieke dienst of product, het zoeken naar oplossingen (in samenspraak met de ICT-architectuur functie) voor vragen waarvoor geen pasklare dienst voor handen is binnen het ICT-aanbod.
In bepaalde cases zal het technicsch accountmanagement (strategische) projecten bij klanten opvolgen of optreden als projectleider voor transversale projecten binnen de afdeling. De technisch accountmanager kan hierbij tegelijk de rol van projectleider opnemen voor complexe onboardings van nieuwe klanten.
 

Verantwoordelijkheden kandidaat:

Als Technisch Accountmanager zal je fungeren als strategische brugfunctie tussen de verschillende partijen die betrokken zijn in het realiseren van onze dienstverlening naar de gebruikers (onboarding van VO-entiteiten), en nauwe contacten onderhouden met de verschillende teams binnen de organisatie en onze partners-dienstverleners en er over waken dat de geleverde diensten voldoen aan de vereisten en verwachtingen van de klanten.

Algemene skills

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste nieuwe collega met een master diploma bij voorkeur in een ICT-gerelateerde richting, eventueel aangevuld met of evenwaardig niveau op basis van verworven ervaring en competenties die beschikt over de volgende vaardigheden en attitudes:
- Strategisch denkvermogen vanuit een langetermijnvisie op de roadmap van producten en diensten binnen en buiten het eigen domein
- Klantgerichtheid met passende assertiviteit
- Resultaatgericht
- Flexibiliteit
- Ervaring met presenteren, communicatie en stakeholdermanagement naar het management
- Kennis van de courante ICT-standaarden, frameworks, programma- en projectmethodologieën
 

Deel deze vacature

Powered by