logo

Bekijk alle vacatures

Productowner /Business Applications

Brussel, Brussel
Voor een klant gelegent te Brussel. Zijn we momenteel op zoek naar een Productowner Business Applications Team.
 
 
Omschrijving
 
Ben je in staat om de noden van  ons andere departementen, zoals HR en Financiën, goed te begrijpen en om die samen met je team te vertalen naar technologische oplossingen die een duidelijke meerwaarde creëren?
Draag je zelf een datagedreven filosofie en een Agile aanpak uit?
Wil je samen met een team van enthousiaste medewerkers bouwen aan ons nieuw ERP systeem?
Dan ben jij misschien wel onze gedroomde kandidaat.
Ons BAS team beheert en onderhoudt de technologie om een zo hoog mogelijke kwaliteit, bedrijfszekerheid en continuïteit te verzekeren voor de meest kritische businessprocessen van ons bedrijf .
Het toenemend belang van softwareoplossingen en integraties i.c.m. een data-gedreven aanpak en een organisatie die continu probeert in te spelen op verandering in de ruimste zin van het woord zorgt voor tal van nieuwe uitdagingen bij het BAS team.
We zoeken een ondernemende productowner die samen met het team verder aan de toekomst werkt door een stevige productvisie te ontwikkelen als gaat over de meest kritische business processen (resource en financiële planning, rapportage, aankoop, accounting, HR,… ) op VRT.
Door samen met het team op een slimme manier, bestaande legacy applicaties verder uit te faseren en/of te vervangen door nieuwere clouddiensten, slaag je erin om voldoende ruimte te creëren zodat deze visie realiteit kan worden.
Het BAS team maakt deel uit van de directie Technologie & Infrastructuur (T&I).
 
Wat ga je bij ons doen?
 
Als productowner speel je een cruciale en leidende rol in het team; je bent de lead in bruggen bouwen tussen business requirements en uitvoering. D.i. samenwerking, kennis en informatie laten doorstromen van andere departementen, stakeholders, leveranciers etc... richting team.
 
Je vertaalt de visie naar middellange termijn doelstellingen op vlak van product / projecten. Deze strategie is gefundeerd op de wensen van business en is in overleg met de Business Partners en het team. Je denkt mee naar toekomstgerichte oplossingen die hiermee overeenstemmen zonder de gevraagde kwaliteit uit het oog te verliezen.
 
Je draagt bij door deze strategie op te delen in kleinere stappen zodat het team in de korte termijn aan de juiste zaken werkt volgens de juiste business waarde. Hierin staat de juiste prioriteiten aangeven voorop. Je stuurt het team inhoudelijk met als doel maximale business waarde op te leveren rekening houdend met de beschikbare capaciteit en ongeplande situaties.
 
Je bent verantwoordelijk voor korte termijn planning samen met het team, het verfijnen van het werk en het evenwicht te bewaken tussen projectwerk en product en service verbetering. Je staat in voor het definiëren van user stories en KT doelstellingen.
 
Je bewaakt voortgang en evalueert mee de teamperformance. Je waarborgt, samen met het team, de technische en architecturale consistentie van gebouwde oplossingen. Samen met de teamcoach zorg je ervoor dat de juiste domeinexpertise en skills behouden of ontwikkeld worden binnen het team om een ambitieuze productvisie realiteit te laten worden.
 
Je organiseert de regelmatige overlegmomenten (e.g. team refinement) en verzorgt de communicatie met de stakeholders (e.g. review, business refinement,...).
 
Je bouwt een sterke samenwerking en vertrouwensband op met team en met de team coach. Constructieve conflicten schrikken je niet af.
 
Je waakt over een vlotte samenwerking, niet alleen binnen het eigen team maar zeker ook met de andere teams en departementen. Je staat zelf ook open voor 360° feedback gericht op jou. Je zorgt voor een gedragen productvisie binnen en buiten het team en slaagt erin om de juiste balans te creëren tussen langere termijn en korte termijn doelstellingen voor het team.
 
Je organiseert, coördineert en bereidt de agile processen binnen het team voor die erop gericht zijn om die stevige productvisie uit te kunnen bouwen en te onderhouden; refinement en architectuur sessies, bouwen van MVP’s, planningsessies, een georganiseerde backlog die up-to-date is etc…..
 
Je slaagt erin om continu de juiste discussies te initiëren met het team en haar stakeholders.
 
Je stelt samen met de teamcoach doelstellingen op voor jouw team, die in lijn liggen met de grote strategische ambities van de afdeling. Je communiceert deze doelstellingen naar de medewerkers en voelt je verantwoordelijk voor de best mogelijke implementatie ervan. Je beheert het investeringsbudget van je team. Je tracht de T&I ambities en Vuurtoren 2030 principes binnenons bedrijf  op een zo concreet mogelijke manier te vertalen naar eigen teamdoelstellingen samen met de teamcoach en waakt erover dat de successen binnen het team gevierd worden en voldoende aandacht krijgen binnen en buiten ons bedrijf. Samen met de teamcoach zorg je voor een goede werksfeer waar werknemers kansen krijgen om zich professioneel te blijven ontwikkelen.
 
Je zorgt voor een goede samenwerking door het continue afstemmen met interne of externe experts, gebruikers, business partners en bovenal ook de andere productowners en teamcoaches. Je neemt niet alleen actief deel aan alle typische agile teamsactiviteiten (standups, backlog refinement sessies,…) maar speelt ook een trekkende rol in de zgn. Community of Practice van de Productowners.
 
Wie zoeken we?
 
Je beschikt over relevante kennis/ervaring in SAP, ERP, CRM, Salesforce, MS Powerapps, … Ervaring in datatechnologieën en/of software- of productontwikkeling in een snel veranderend technologisch landschap is een must.Je bent een teamspeler die respectvol en open omgaat met medewerkers en collega’s. Je bent iemand die erin slaagt het beste uit de mensen naar boven te brengen en je stimuleert de samenwerking tussen de teams. Je durft dingen in vraag te stellen en bent een enthousiaste ambassadeur van verandering waar nodig. Je brengt “servant leadership” in de praktijk. Je bent stressbestendig en daadkrachtig, ook in moeilijke situaties. Je gaat empathisch om met medewerkers, gebruikers, leveranciers en collega’s. Je bouwt vertrouwensrelaties op en kan gericht advies geven op basis van je geloofwaardigheid en ervaring. Je slaagt erin om met de meest uiteenlopende profielen een goede relatie op te bouwen. Je bent klantgericht en kwaliteit gedreven, en je beschikt over het nodige zelfvertrouwen en zelfbeheersing om steeds doelmatig te blijven handelen en efficiënt te communiceren. Je kan prioriteiten stellen voor jezelf en het team en je werkt efficiënt en overzichtelijk. Je bent in staat knopen door te hakken en acties te initiëren om beslissingen te laten uitvoeren. Je communiceert hierover vlot naar alle betrokkenen (zowel in Nederlands als Engels). Je motiveert jouw team om Agile principes toe te passen. Je behandelt vlot en accuraat allerhande organisatorische taken. Je maakt budget prognoses en je beheert het toegewezen budget zorgzaam. Je bent vertrouwd met zgn. Agile en Lean principes en typische methodes als standups, retrospectieven, backlog refining sessies, etc... Je bent een enthousiaste coach naar het team toe als het gaat over de toepassing van deze principes en gaat steeds op zoek naar manieren om de samenwerking met andere departementen, andere teams en de stakeholders binnen ons bedrijf  naar een hoger niveau te tillen. Je waakt erover dat de werklast voor het team overzichtelijk blijft door duidelijke prioriteiten en doelstellingen. Je ziet erop toe dat de rollen en verantwoordelijkheden binnen het team helder zijn en blijven. Je stimuleert op allerlei creatieve manieren de kennisdeling binnen en buiten het team en waakt erover dat systemen en werkprocessen, voldoende gedocumenteerd worden op de teamwiki. Je zorgt voor een “definition of done” waarbij zaken als een 1e lijn overdracht i.c.m. de juiste abstractie niveaus qua kennis, een slimme geïntegreerde monitoring en een doorgedreven testing framework, vanzelfsprekend zijn. Bovenal heb je een “Can Do” mentaliteit en ben je ambitieus om samen met een gemotiveerd team en teamcoach, producten en diensten uit te tekenen en op te leveren, die niet alleen volop gebruikt maar ook gewaardeerd worden doorheen de organisatie. Je doet dit door samen met het team voldoende focus te creëren en te bewaren rond de zaken die de grootste meerwaarde bieden voor onze stakeholders. Werken in een bruisende omgeving

Deel deze vacature

Powered by