logo

Bekijk alle vacatures

3 Business Analisten

Brussel, Brussel
V-it is momenteel op zoek naar 3 Business Analisten.

Periode: ASAP – 01/12/2022
Locatie: Brussel

Een opdracht van 4 maanden uitgevoerd door 3 analisten met de volgende doelstellingen:
- In kaart brengen van de betrokken actoren 
- Een samenvattende analyse van de Europese regelgevende en technische documentatie
- een maturiteitsanalyse van de reeds verrichte werkzaamheden en de macro-effecten van de interoperabiliteitsmodules (ESP, MID, CIR, CRRS, SBMS) op verschillende perimeters
- Modellering van use cases die de zakelijke en functionele gevolgen van interoperabiliteit introduceren. 

Deze 3 analisten moet elke individueel over volgende noodzakelijke en vereiste kennis en vaardigheden beschikken. Profielen zonder ervaring in deze materie worden niet in overweging genomen:
- Grondige kennis van de Belgische nationale domeinen en hun verhoudingen met de corresponderende Europese beleidsdomeinen
- Ruime ervaring met de ondersteuning van nationale actoren en EU-instellingen (Commissie en uitvoerende agentschappen) 
- Kennis van de Europese verordeningen ETIAS (2018/1240), EES (2017/2226), ECRIS-TCN (2019/816), VIS (2008/767 en 2021/1134), SIS (2018/1860, 2018/1861 en 2018/1862), Eurodac (2013/603) en Interoperabiliteit (2019/817 en 2019/818) en alle daaropvolgende van kracht zijnde teksten
- Ruime ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van een interoperability framework voor complexe informatie- en databanksystemen ter uitvoering van bovengenoemde verordeningen, zowel op Europees niveau als op het niveau van de lidstaten.
- Ruime ervaring in het ondersteunen van lidstaten bij de naleving van EU-regelgeving 
- Expertise in het vertalen van (nieuwe of bestaande) regelgeving naar passende digitale eisen (functioneel en niet-functioneel))

 

Deel deze vacature

Powered by