logo

Bekijk alle vacatures

Business/Functioneel Analist

Antwerpen, Antwerpen
V-it is momenteel op zoek naar een Business/Functioneel Analist.

Start: oktober 2022
Regime: voltijds
On-site: 50 à 60%

Taakbeschrijving
 • Het bewuste team heeft als doelstelling de digitalisatie binnen Engineering en Technical services te versnellen.  Gaande van het moderniseren van legacy toepassing tot digitaliseren van nieuwe processen.
 • Concrete verantwoordelijkheden:
  • Business analyse: beschrijven van de business noden en opportuniteiten; uitwerken van mogelijke oplossingspistes en maken van aanbeveling.
  • Functionele analyse: uitwerken van high-level en detail functionele analyse voor custom te ontwikkelen applicaties of configuratie van standaardpakketten.
  • Het opvolgen en faciliteren van het development team.

Business analyse
 • Verzamelen van requirements op basis van de business behoeften en bedrijfsprocessen, rekening houdende met de prioriteiten gesteld door de klant.
 • Uitwerken van mogelijke oplossingsrichtingen (inclusief ontwerp van bedrijfsprocessen), het voorstellen van deze oplossingsrichtingen aan de end-to-end Process Owner en het maken van aanbevelingen om tot een keuze te komen.
 • Organiseren en modereren van overlegmomenten tussen de verschillende stakeholders om de bedrijfsprocessen op elkaar af te stemmen.
 • Organiseren van overlegmomenten om te verzekeren dat de business requirements op de site op elkaar zijn afgestemd.
 • Maken van aanbevelingen omtrent potentiële verbeteringen aan de end-to-end processen en het leveren van input voor lokale afwijkingen.
 • Ontwerpen van nieuwe end-to-end processen, identificeren en oplossen van eventuele hindernissen.

Functionele analyse
 • Opstellen van het solution design en de functionele specificaties van een applicatie.
  • Opstellen van schermontwerpen (mockups).
  • Uitwerken van user stories.
  • Functionele beschrijving van de nodige (web) services en interfaces.
  • Uitwerken van het domeinmodel.
 • Samenwerken met het development team
 • Uitvoeren van eerste testen op kwaliteit van de opgeleverde functionaliteit
 • Afstemmen met de business stakeholders omtrent de functionele specificaties.
Opvolgen en faciliteren van het development team.
 • Opvolgen van de vooruitgang van ontwikkeling op gebied van planning, scope en kost.
 • Faciliteren van statusmeetings en team overleg.

Deel deze vacature

Powered by